Đài PTTH huyện Thạch Thành Trang chủ   /   Kinh tế - Chính trị   /   Đại hội Đảng bộ xã Thành Minh lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội Đảng bộ xã Thành Minh lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025
Trong hai ngày 17-18/5/2020, Đảng bộ xã Thành Minh đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Đình Minh, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Quách Thị Tươi, UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo; Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; đại diện các ban xây dựng Đảng huyện ủy; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, cùng 151 đảng viên tiêu biểu của Đảng bộ xã .

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Thành Minh đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -  xã hội mà Nghị quyết  đại hội Đảng bộ xã lần XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra. Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, giá trị sản xuát đạt cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng giá trị sản xuất trong 5 năm  ước đạt trên 1.895,8 tỷ đồng, tăng 16,8%,  vượt 1,8% so với nghị quyết. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 51%; tiểu thủ công nghiệp, xây dựng năm 2915 là 28% đén năm 2020 tăng lên 42,4% dịch vụ  việc làm là 27,7%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 42,6 triệu đồng/người/năm, vượt 0,1 triệu đồng so với nghị quyết tăng 2,08 lần so với năm 2015. Giá trị ngành sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản đạt 1.077,3 tỷ đồng tăng 63%; Giá trị ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt 1.133 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 31,8%.

Về xây dựng, tổng vốn huy động đầu tư toàn xã hội đạt 1.150 tỷ đồng. hoạt động thương mại - dịch vụ đạt 780 tỷ đồng đạt 27,4%. Thu ngân sách nhà nước trong nhiệm kỳ ước đạt 67 tỷ đồng,  chi ngân sách đạt 67 tỷ đồng. tín dụng ngân hàng duy trì ở mức tăng trưởng khá.

Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Công tác giáo dục có nhiều đổi mới, chất lượng giáo dục đại trà , giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn được nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, đời sống nhân dân được nâng cao. Đến nay xã đã đạt 13/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, tăng 3 tiêu chí, đạt 86,66% so với nghị quyết. có 1/12 thôn đạt 14/14 tiêu chí. Trong nhiệm kỳ xã huy động 52 tỷ đồng trong đó nhân dân đóng góp 9,6 tỷ đồng , xây dựng được 18,5 km đường bê tông nông thôn  đưa tỷ lệ đường  giao thông được cứng  hóa lên 56 km đạt 109% so với nghị quyết.

Công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm,  năm 2015 tỉ lệ hộ nghèo là 47,6%, năm 2020 xuống còn 8,09% vượt nghị quyết đề ra.. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục ổn định.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tiếp tục được nâng lên. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, góp phần nâng cao năng lưc lãnh đạo, sức chiến đấu  của tổ chức Đảng  và chất lượng Đảng viên. Trong nhiệm kỳ dã kết nạp dược 55 đồng chí xét chuyển đảng chính thức cho 47 đồng chí. Hàng năm Đảng bộ đều đạt trong TSVM.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Đình Minh, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân xã Thành Minh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ trong nội bộ;  khai thác mọi tiềm năng lợi thế, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững; Tiếp tục thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới.; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện tốt an sinh xã hội; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVII.

Với tinh thần “Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển” Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban chấp hành gồm 15 đồng chí và bầu đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Thành lần thứ XXV.

T/h: Mai Phượng – Lưu Bằng

 

Các tin liên quan

Tìm kiếm
Quảng cáo
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 19
 Hôm nay: 1272
 Tổng số truy cập: 197683
  • ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH THẠCH THÀNH
  • Giấy phép xuất bản số 01/GP-STTTT ngày 12 tháng 02 năm 2018
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Khánh Trình - Trưởng Đài TTTH Thạch Thành; Điện thoại: 02373.877.047 - 0915.673.266
  • Phụ trách đường truyền: Chu Thị Hà - Lưu Lâm Bằng: 0945.446.853
  • Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa - Email: daittth.thachthanh@gmail.com
  • Ghi rõ nguồn "thachthanhtv.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa