Đài PTTH huyện Thạch Thành Trang chủ   /   Kinh tế - Chính trị   /   Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện Thạch Thành khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện Thạch Thành khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Sáng ngày 26/7, HĐND huyện Thạch Thành đã tổ chức kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021.

Toàn cảnh kỳ họp

Tham dự kỳ họp có vị  đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Thạch Thành. Về phía huyện tham dự có đồng chí Bùi Thị Mười, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khoá XX; đồng chí Lê Xuân Bình, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Phạm Đình Minh, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ  huyện; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành đoàn thể; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn và các đại biểu cử tri trong huyện. Đồng chí Bùi Thị Mười, Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp.

Đồng chí Bùi Thị Mười, Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

Sau lời phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 2, HDND huyện khóa XXI của đồng chí Bùi Thị Mười, Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện. Các đại biểu đã nghe ông Nguyễn Văn Mạnh, UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh  6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ KT - XH, QP - AN  những tháng cuối năm 2021 và Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2021-2026. Theo đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp đã tạo ra khí thế mới, vận hội mới trong cả nước, cả tỉnh cũng như trong toàn Đảng, toàn quân và dân huyện Thạch Thành; tuy nhiên, làn sóng dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại cùng với các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có tốc độ lây lan nhanh, diễn biến khó lường đã gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân trên các lĩnh vực. Song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự nỗ lực cố gắng của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm vẫn giữ được ổn định, một số lĩnh vực có bước phát triển.

Các đại biểu dự kỳ họp  thứ 2, HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm (giá so sánh) ước đạt 7.043 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ, đạt 48,9% so với kế hoạch năm. Trong đó: tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 8,2%, công nghiệp - xây dựng tăng 19,9%, thương mại dịch vụ tăng 16,3% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế trong 6 tháng chuyển biến theo hướng tích cực, tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 19,3%, công nghiệp – xây dựng chiếm 50%, thương mại – dịch vụ chiếm 30,7%. Thu nhập bình quân đầu người 6 tháng ước đạt 24,1 triệu đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ và bằng 50,5% so với kế hoạch cả năm.

Sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản phát triển ổn định và đạt kết quả khá toàn diện. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt 1.059 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ, bằng 62,7% kế hoạch năm.

Chương trình xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện xét công nhận thôn Tân Sơn, thôn Đồng Hương (xã Thạch Sơn) đạt chuẩn NTM; chỉ đạo xã Thành Hưng tổ chức thành công Lễ công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Tổ chức thẩm tra xã Thạch Đồng đạt chuẩn Nông thôn mới; đôn đốc xã Thành Tâm hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Chỉ đạo các đơn vị đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình OCOP.

Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được quan tâm thực hiện. Tiến hành giao chỉ tiêu và kiểm tra vật tư dự trữ, hiện trạng các tuyến đê và công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai, TKCN theo phương chấm “4 tại chỗ”.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục có bước chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm ước đạt 2.348,8 tỷ đồng, tăng 20,1% so với cùng kỳ, đạt 49,4% kế hoạch năm.

Hoạt động thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá, tổng giá trị ngành dịch vụ ước đạt 3.034,1 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cùng kỳ, đạt 45,8% kế hoạch năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, hoạt động tín dụng ngân hàng, lĩnh vực đầu tư xây dựng tiếp tục phát triển. Công tác quy hoạch, phát triển đô thị, được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 1.113,1 tỷ đồng, đạt 47,1% KH. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, môi trường được tăng cường,tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn hoàn chỉnh hồ sơ địa chính phục vụ công tác cấp lại GCNQSD đất sản xuất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt kết quả nổi bật với nhiều hoạt động như: tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước, của tỉnh và của huyện, trọng tâm là tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Coivd-19. Tăng cường công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, toàn huyện có 196 đơn vị đăng ký công nhận danh hiệu văn hóa. Đẩy mạnh công tác quản lý hoạt động văn hóa, thông tin, viễn thông, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện; triển khai công tác tu bổ, tôn tạo di tích Chiến khu Ngọc Trạo hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chiến khu Ngọc Trạo. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước và các hoạt động cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng.

Ngành giáo dục & đào tạo đã tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục, đào tạo. Tham gia thi khoa học kỹ thuật bậc THCS cấp tỉnh đạt kết quả cao. Tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Cũng trong 6 tháng qua, ngành y tế đã chủ động tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế cấp trên, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện đang được kiểm soát; thực hiện tiêm 1.680 mũi vắc xin phòng Coivd-19  cho các đối tượng cán bộ y tế, ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, thành viên tổ giám sát các xã, thị trấn.

Công tác Bảo hiểm xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Ngành lao động, thương binh và xã hội đã phối hợp với các đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách an sinh xã hội; đã thực hiện chi trả trợ cấp cho 9.610 lượt đối tượng người có công với cách mạng. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Công tác tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, công chức được quan tâm thực hiện. Thực hiện tinh giản biên chế đối với 32 viên chức theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,94% cao nhất từ trước đến nay.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế, xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế, xã hội; quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2021 còn một số tồn tại hạn chế, cần khắc phục như: Việc thực hiện tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao toàn huyện đạt thấp; công tác chỉ đạo thành lập mới doanh nghiệp, công tác GPMB thực hiện còn chậm…

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, báo cáo đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực để thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Đình Tam,  Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND huyện khóa XXI.

Tiếp đó, các đại biểu tham dự kỳ họp đã nghe ông Nguyễn Đình Tam,  Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND huyện khóa XXI.

Viện kiểm sát nhân dân báo cáo về tình hình tội phạm và kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm; ph­­­­ương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu cử tri đã được nghe Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân về tình hình tội phạm và kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm; ph­­­­ương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và Báo cáo của Toà án nhân dân huyện về công tác xét xử, thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm; ph­­­­ương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Tiếp đó, các đại biểu đã được nghe đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện  Thạch Thành, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Trưởng ban kinh tế xã hội báo cáo thẩm tra tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, ph­­­­ương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Lần lượt, đại diện các Ban Pháp chế, Ban kinh tế - xã hội, Ban dân tộc - HĐND huyện trình bày các báo cáo thẩm tra.

Chiều cùng ngày, tiếp tục chương trình của kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận của các tổ; tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn. Các cơ quan, đơn vị được chất vấn và giải trình đã thể hiện rõ trách nhiệm, giải trình đã thể hiện rõ trách nhiệm, giải trình đầy đủ, cụ thể những vấn đề được yêu cầu, đồng thời đưa ra được những giải pháp, lộ trình thực hiện đối với những vấn đề còn tồn tại, đáp ứng yêu cầu của đại biểu và cử tri trong huyện.

Đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tiếp thu, giải trình nhiều nội dung mà Đại biểu nhân dân quan tâm

Để tiếp tục làm rõ những ý kiến tham gia của cử tri và đại biểu HĐND huyện về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tại kỳ họp đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu, giải trình nhiều nội dung đồng thời đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó nội dung quan trọng nhất là đề nghị lãnh đạo các địa phương, đơn vị rà soát lại các chỉ tiêu của cơ quan, đơn vị mình, những chỉ tiêu nào chưa đạt yêu cầu thì tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Đồng thời, đề nghị các phòng, ban, ngành có liên quan phối hợp với các địa phương thực hiện các biện pháp giải quyết dứt điểm các vấn đề nhân dân và cử tri gửi tới kỳ họp.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Nhiệm vụ còn lại trong 6 tháng cuối năm là rất lớn, đòi hỏi cần phải có sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện. Để hoàn thành tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 đề ra, các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện tốt “mục tiêu kép” theo đúng tinh thần chỉ đạo của TW, của tỉnh; chủ động xây dựng các phương án, kịch bản ứng phó với mọi tình huống. Chủ động, quyết liệt, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm hạn chế sự tác động của Covid – 19 đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của huyện.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện Thạch Thành khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã tiến hành biểu quyết và thông qua 09 Nghị quyết.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Thị mười, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao chất lượng của kỳ họp và nhấn mạnh: Sau kỳ họp này, Hội đồng nhân huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND huyện; khắc phục tồn tại, hạn chế để thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đề ra. Tiếp tục phối hợp tích cực tham gia xây dựng chính quyền trên các lĩnh vực; đồng thời tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong tổ chức triển khai các Nghị quyết HĐND huyện, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị đề ra trong năm 2021.

Đồng chí đề nghị Thường trực, các Ban, các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND huyện cần phát huy tốt vai trò giám sát trên các lĩnh vực, nhất là những vấn đề quan trọng đã được Nghị quyết HĐND huyện thông qua để đảm bảo các Nghị quyết HĐND huyện ban hành sớm đi vào cuộc sống./.

T/h: Nhóm PV

 

Các tin liên quan

Tìm kiếm
Quảng cáo
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 6
 Hôm nay: 59
 Tổng số truy cập: 519985
  • ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH THẠCH THÀNH
  • Giấy phép xuất bản số 01/GP-STTTT ngày 12 tháng 02 năm 2018
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Khánh Trình - Trưởng Đài TTTH Thạch Thành; Điện thoại: 02373.877.047 - 0915.673.266
  • Phụ trách đường truyền: Chu Thị Hà - Lưu Lâm Bằng: 0945.446.853
  • Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa - Email: daittth.thachthanh@gmail.com
  • Ghi rõ nguồn "thachthanhtv.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa