Đài PTTH huyện Thạch Thành Trang chủ   /   Kinh tế - Chính trị   /   UBND huyện Thạch Thành: Họp phiên thường kỳ tháng 9
UBND huyện Thạch Thành: Họp phiên thường kỳ tháng 9
Sáng ngày 30/9/2021, UBND huyện Thạch Thành đã tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội, Quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 và thực hiện một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Phạm Đình Minh, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khai mạc và chủ trì phiên họp. Tham dự có Thường trực HĐND huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, các ủy viên UBND huyện; Trưởng các Phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh, diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư và đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, kịp thời, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của tỉnh, của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp huyện ta đã thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, tình hình kinh tế - xã hội của huyện 9 tháng đầu năm 2021 vẫn giữ được ổn định, một số lĩnh vực tiếp tục có bước phát triển.

Kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế tăng so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất 9 tháng đầu năm ước đạt 10 nghìn 104 tỷ đồng, đạt 70,1% so với kế hoạch năm, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 35,6 triệu đồng/người, bằng 74,5% so với kế hoạch cả năm, tăng 11,3% so với cùng kỳ.

Sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản mặc dù gặp khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh trong chăn nuôi và dịch Covid-19, nhưng vẫn có bước phát triển ổn định và khá toàn diện; giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 1 nghìn 401 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ, bằng 82,9% kế hoạch năm.

Tổng diện tích gieo trồng 9 tháng đầu năm 2021 đạt 19 nghìn 477,9 ha. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt 58 nghìn 473 tấn, đạt 110,3% KH.

Chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tích tụ tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, đến nay toàn huyện đã thực hiện tích tụ được 319 ha, đạt 80,8% kế hoạch, trong đó trên lĩnh vực trồng trọt đạt 185 ha đạt 100%KH, lĩnh vực chăn nuôi 34 ha đạt 30,9%KH, lĩnh vực lâm nghiệp 100 ha đạt 100%KH.

Thực hiện tốt kế hoạch sản xuất mía nguyên liệu vụ ép 2020-2021, thu hoạch xong 4 nghìn 190 ha, tổng sản lượng mía thu hoạch 257 nghìn 431 tấn, năng suất bình quân các trà mía đã thu hoạch ước đạt 61,4 tấn/ha.

Chăn nuôi tiếp phát triển ổn định, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng 9 tháng đầu năm ước 9 nghìn 987 tấn, tăng 2,3% so với cùng kỳ. Thực hiện tốt công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra vệ sinh thú y, công tác kiểm dịch động vật, quản lý vận chuyển, kiểm soát giết mổ.

Giá trị sản xuất thủy sản ước đạt 45,23 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ, đạt 75,8% kế hoạch năm. Sản xuất lâm nghiệp vẫn phát triển ổn định, giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp ước đạt 52,36 tỷ đồng, bằng 101,6% so với cùng kỳ, bằng 81,7% kế hoạch năm. Diện tích rừng trồng tập trung năm 2021 đạt 700 ha, đạt 96,5% kế hoạch.

Trong 9 tháng đầu năm đã thực hiện xét công nhận 13 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 185,7% kế hoạch. Đến nay, bình quân toàn huyện đạt 16,43 tiêu chí/xã, 12,52 tiêu chí/thôn.

Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được quan tâm thực hiện. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, theo dõi và quản lý hồ đập. Tổ chức thành công cuộc Diễn tập phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn năm 2021.Tiến hành giao chỉ tiêu và kiểm tra vật tư dự trữ, hiện trạng các tuyến đê và công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai, TKCN theo phương châm “4 tại chỗ”.

Sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng mạnh, giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt 3 nghìn 405,5 tỷ đồng, đạt 71,6% KH, tăng 23,8% so với cùng kỳ. Trong đó: công nghiệp khai thác ước đạt 11,3 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến ước đạt 3 nghìn 394,1 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ.

Hoạt động thương mại - dịch vụ chịu nhiều tác động tiêu cực bởi dịch bệnh Covid-19, nhất là thời điểm sau 01/5/2021, tuy nhiên kết quả 9 tháng vẫn duy trì sự tăng trưởng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng đầu năm đạt 3 nghìn 507,9 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ, doanh thu hoạt động vận tải đạt 385,8 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ. Tổng giá trị xuất khẩu 9 tháng giảm mạnh so với cùng kỳ, ước đạt 40,5 triệu USD, bằng 67,7% so với cùng kỳ, đạt 40,5% kế hoạch.

Hoạt động tín dụng ngân hàng tiếp tục phát triển. Giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt 1 nghìn 89,5 tỷ đồng, tăng 19,9% so với cùng kỳ. Tiếp tục đôn đốc tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ thủ tục, triển khai thi công các dự án. Công tác quy hoạch, phát triển đô thị, được quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 1 nghìn 347,4 tỷ đồng, đạt 57,1% KH, trong đó, vốn ngân sách nhà nước 121,2 tỷ đồng, đạt 30,8% kế hoạch, vốn doanh nghiệp 230 tỷ đồng, đạt 32% kế hoạch, vốn dân cư đạt 996,2 tỷ đồng, bằng 79,7% kế hoạch. Chỉ đạo, đôn đốc, hỗ trợ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp về thủ tục đất đai, xây dựng, môi trường, đền bù GPMB, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm đã được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trong 9 tháng đã thành lập được 41 doanh nghiệp, đạt 82% kế hoạch tỉnh giao, đạt 68,3% kế hoạch huyện giao.

Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm ước đạt 129 nghìn 176 triệu đồng, tăng 109% so với cùng kỳ, đạt 140,4% dự toán tỉnh giao và 89,8% dự toán huyện giao. Có 6/14 chỉ tiêu đạt và vượt dự toán HĐND huyện giao, 8/14 chỉ tiêu đang phấn đấu hoàn thành dự toán HĐND huyện giao.

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, môi trường được tăng cường. Tập trung chỉ đạo công tác bồi thường GPMB, đến ngày 15/9/2021, đã thực hiện chi trả GPMB 07/18 dự án, đạt 38,9% kế hoạch. Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch tỉnh phê duyệt, đến nay đã thực hiện đấu giá 05/16 dự án đấu giá quyền sử dụng đất, đạt 31,25%KH, diện tích đã đấu gá 1,94 ha.

Trên lĩnh vực văn hóa, thông tin: tập trung tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19, tuyên truyền đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các nhiệm vụ chính trị, sự kiện quan trọng, ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của đất nước của tỉnh, huyện. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Tổ chức tu bổ, tôn tạo di tích Chiến khu Ngọc Trạo, tổ chức thành công Lễ dâng hương và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chiến khu du kích Ngọc Trạo (19/9/1941-19/9/2021) được lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành đánh giá cao. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính trên môi trường mạng, thực hiện giải quyết dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4.

Ngành giáo dục – đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, hoàn thành chương trình năm học 2020-2021 sớm hơn so với kế hoạch đề ra. Tham gia cuộc thi Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh hóa năm 2020, thi Khoa học kỹ thuật bậc THCS cấp tỉnh, thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp tỉnh đạt kết quả cao.  Phong trào xã hội hóa giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, tăng cường cơ sở vật chất, trong thiết bị dạy học được quan tâm thực hiện.

Ngành y tế đã chủ động tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, có hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đã triển khai 6 đợt tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo an toàn, đúng tiến độ, đến nay đã có 8 nghìn 940 người được tiêm phòng mũi 1; 2  nghìn 820 người được tiêm phòng mũi 2; tiếp tục triển khai tiêm chủng đợt 7 theo kế hoạch. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Ngành lao động, thương binh và xã hội đã phối hợp với các đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách an sinh xã hội; đã thực hiện chi trả trợ cấp cho 14 nghìn 382 lượt đối tượng người có công với cách mạng và 61 nghìn 474 lượt đối tượng bảo trợ xã hội. Hướng dẫn và triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng quy định chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68, Quyết định số 23 của Chính phủ, góp phần ổn định đời sống người dân trên địa bàn huyện.

Công tác Bảo hiểm xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện, ước đến 15/9/2021, toàn huyện có 203 đơn vị với tổng số người tham gia BHXH bắt buộc 11 nghìn 102 người, đạt 99%KH; số người tham gia BHXH tự nguyện hơn 3 nghìn người, đạt 73%KH; số người tham gia BHYT là 132 nghìn 146 người, đạt 99%KH, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 91,1%.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,94% cao nhất từ trước đến nay.

Công tác Quốc phòng- An ninh, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo ổn định, không có điểm nóng xảy ra; các lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng năm 2021 vẫn còn một số hạn chế, yếu kém trên một số lĩnh vực cần phải khắc phục đó là: Tiến độ xây dựng NTM chưa đảm bảo theo yêu cầu do tiến độ thực hiện tiêu chí quy hoạch chung xã Thạch Đồng giai đoạn 2021-2030 còn chậm, chưa đủ điều kiện để trình tỉnh thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn NTM; Tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án lớn còn chậm so với kế hoạch; Tình hình tai nạn giao thông gây hậu quả chết người có chiều hướng gia tăng...

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đã nêu những khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và nêu giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Trong đó tập trung vào các nội dung như:  bổ sung kinh phí hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trường học; công tác thu ngân sách Nhà nước; hỗ trợ kinh phí trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiến độ trồng cây vụ đông năm 2021 và xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng; hoàn thiện hồ sơ sản phẩm OCOP theo kế hoạch; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác tiêm Vắc xin phòng, chống Covid-19...

Đồng chí Phạm Đình Minh, Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo về nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm, đồng chí Phạm Đình Minh, Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện lưu ý các ngành chức năng cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi và duy trì đà phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phải xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, hàng đầu của tất cả các cấp, các ngành, các địa phương và của toàn dân, với quyết tâm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Các đại biểu dự hội nghị

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kịp thời tham mưu, hỗ trợ doanh nghiệp vừa thực hiện tốt công tác vừa phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, không làm đứt gãy các chuỗi cung ứng lao động, hàng hóa, dịch vụ, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất nhưng phải bảo đảm phương châm “An toàn để sản xuất và sản xuất phải an toàn”. Tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa mùa, phòng trừ sâu bệnh hại lúa cuối vụ, tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ đông năm 2021-2022. Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao; thúc đẩy liên kết, tổ chức sản xuất theo hình thức cánh đồng lớn, ứng dụng công nghệ cao; cơ giới hóa trong các khâu sản xuất, gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp tăng thu ngân sách. Thực hiện triệt để tiết kiệm chi ngân sách nhà nước, dành nguồn lực cho phòng, chống dịch bệnh. Đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các cấp, các ngành rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại các tháng cuối năm, đề ra các giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021./.

T/h: Bùi Hương – Lưu Bằng

Các tin liên quan

Tìm kiếm
Quảng cáo
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 14
 Hôm nay: 867
 Tổng số truy cập: 1673328
  • ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH THẠCH THÀNH
  • Giấy phép xuất bản số 01/GP-STTTT ngày 12 tháng 02 năm 2018
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Khánh Trình - Trưởng Đài TTTH Thạch Thành; Điện thoại: 02373.877.047 - 0915.673.266
  • Phụ trách đường truyền: Chu Thị Hà - Lưu Lâm Bằng: 0945.446.853
  • Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa - Email: daittth.thachthanh@gmail.com
  • Ghi rõ nguồn "thachthanhtv.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa