Đài PTTH huyện Thạch Thành Trang chủ   /   Văn hóa - Xã hội   /   Đề xuất đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Kim Tân và thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành
Đề xuất đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Kim Tân và thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản về việc xin ý kiến Đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Kim Tân và thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành với 53 đường, phố (30 đường, 23 phố), trong đó: thị trấn Kim Tân gồm 28 đường, phố; thị trấn Vân Du gồm 25 đường, phố.

Thị trấn Kim Tân (Thạch Thành).

Đề xuất đặt tên 28 đường, phố (12 đường, 16 phố) trên địa bàn thị trấn Kim Tân

1.1. Đề xuất đặt tên 12 đường:

1. Đường Lê Thái Tổ: Tiếp giáp xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành đến tiếp giáp xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành, chiều dài 4.364m, chiều rộng 20,0m.

2. Đường Lê Lai: Từ đường Lê Thái Tổ đến Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Thạch Thành, chiều dài 1.780m, chiều rộng 7,5m.

3. Đường Lê Đại Hành: Tiếp giáp xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành đến Đê sông Bưởi, thị trấn Kim Tân, chiều dài 4.420m, chiều rộng 36,0m.

4. Đường Lê Thánh Tông: Từ cầu Đá Bàn giáp xã Thành Trực đến Ngã ba Dốc Trầu, chiều dài 3.451m, chiều rộng 10,5m.

5. Đường Hồ Xuân Hương: Từ phố Quách Văn Rạng đến đường Lê Thánh Tông, chiều dài 1.392m, chiều rộng 5,5m.

6. Đường Lê Chủ: Từ phố Quách Văn Rạng đến đường Lê Thái Tổ, chiều dài 1.863m, chiều rộng 5,5m.

7. Đường Đinh Lễ: Từ đường Lê Huy Toán đến đường Lê Đại Hành, chiều dài 1.777m, chiều rộng 5,5m.

8. Đường Lê Huy Toán: Từ tiếp giáp xã Thành Trực, huyện Thạch Thành đến Cầu Kim Tân, chiều dài 2.787m, chiều rộng 10,5m.

9. Đường Ngô Đức: Từ đường Lê Thái Tổ đến hết địa phận thị trấn Kim Tân, chiều dài 1.823m, chiều rộng 10,5m.

10. Đường Phạm Văn Hinh: Từ đường Bà Triệu (Tỉnh lộ 516B), qua Trường THCS Phạm Văn Hinh đến đường Bà Triệu, chiều dài 2.113m, chiều rộng 7,5m.

11. Đường Bà Triệu: Từ Ngã ba hiệu sách Kim Tân đến cầu Đồng Nga, chiều dài 2.070m, chiều rộng 10,5m.

12. Đường Mai Xuân Minh: Từ đê sông Bưởi, thị trấn Kim Tân đến cầu Đồng Nga, chiều dài 2.939m, chiều rộng 10,5m.

1.2. Đề xuất đặt tên 16 phố:

1. Phố Quách Văn Rạng: Từ đường Lê Thánh Tông đến đường Lê Huy Toán, chiều dài 1.010m, chiều rộng 6,0m.

2. Phố Hà Văn Mao: Từ đường Lê Chủ đến đường Lê Huy Toán, chiều dài 688m, chiều rộng 5,0m.

3. Phố Tôn Thất Thuyết: Từ đường Hồ Xuân Hương đến đường Đinh Lễ, chiều dài 660m, chiều rộng 7,5m.

4. Phố Tống Duy Tân: Từ đường Lê Thái Tổ đến tiếp giáp xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành, chiều dài 300m, chiều rộng 17,5m.

5. Phố Đinh Công Tráng: Từ đường Lê Thái Tổ đến đường Ngô Đức, chiều dài 535m, chiều rộng 5,5m.

6. Phố Nguyễn Đình Quân: Từ đường Lê Lai đến đường Ngô Đức, chiều dài 1.000m, chiều rộng 7,5m.

7. Phố Phạm Bành: Từ đường Phạm Văn Hinh đến đường Bà Triệu, chiều dài 881m, chiều rộng 5,0m.

8. Phố Triệu Quốc Đạt: Từ đường Bà Triệu đến đường Mai Xuân Minh, chiều dài 400m, chiều rộng 5,5m.

9. Phố Phan Bội Châu: Từ đường Lê Lai đến Cổng phụ Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, chiều dài 388m, chiều rộng 7,5m.

10. Phố Phan Chu Trinh: Từ đường Lê Lai đến phố Nguyễn Văn Sáu, chiều dài 438m, chiều rộng 10,5 m.

11. Phố Chu Văn An: Từ phố Nguyễn Văn Sáu đến đường Mai Xuân Minh, chiều dài 695m, chiều rộng 10,5m.

12. Phố Hoàng Diệu: Từ Bưu điện huyện Thạch Thành đến phố Nguyễn Văn Sáu, chiều dài 300m, chiều rộng 13,5m.

13. Phố Nguyễn Văn Sáu: Từ đường Lê Thái Tổ đến đường Bà Triệu, chiều dài 689m, chiều rộng 5,5m.

14. Phố Võ Thị Sáu: Từ trạm bơm Kim Hưng đến đường Lê Thái Tổ, chiều dài 678m, chiều rộng 7,5m.

15. Phố Nguyễn Du: Từ đường Mai Xuân Minh đến đường Lê Đại Hành, chiều dài 616m, chiều rộng 10,5m.

16. Phố Lê Văn Linh: Từ đường Mai Xuân Minh đến khu Bái Khoai, thị trấn Kim Tân, chiều dài 534m, chiều rộng 5,5m.

Đề xuất đặt tên 25 đường, phố (18 đường, 07 phố) trên địa bàn thị trấn Vân Du

1.1. Đề xuất đặt tên 18 đường:

1. Đường Điện Biên Phủ: Từ tiếp giáp huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đến ngã tư Phố Cát, chiều dài 6.890m, chiều rộng 22,0m.

2. Đường Võ Văn Kiệt: Từ ngã tư Phố Cát đến tiếp giáp xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành, chiều dài 3.358m, chiều rộng 22,0m.

3. Đường Đặng Châu Tuệ: Từ đường Điện Biên Phủ đến hang Treo, chiều dài 3.900m, chiều rộng 7,5m.

4. Đường Đặng Văn Hỷ: Từ đường Điện Biên Phủ đến hết địa phận thị trấn Vân Du, chiều dài 3.825m, chiều rộng 7,5m.

5. Đường Nguyễn Văn Huyên: Từ đường Điện Biên Phủ đến đội 8, nông trường Hà Trung, chiều dài 3.684m, chiều rộng 7,5m.

6. Đường Trần Đại Nghĩa: Từ tiếp giáp xã Thành Tân, huyện Thạch Thành đến đường Lương Định Của, chiều dài 2.800m, chiều rộng 10,5m.

7. Đường Lương Định Của: Từ tiếp giáp xã Thành Tân, huyện Thạch Thành đến đường Điện Biên Phủ, chiều dài 2.764m, chiều rộng 7,5m.

8. Đường Tố Hữu: Từ tiếp giáp xã Thành Tân, huyện Thạch Thành đến đường Điện Biển Phủ, chiều dài 2.830m, chiều rộng 7,5m.

9. Đường Võ Chí Công: Từ tiếp giáp xã Thành Tân, huyện Thạch Thành đến ngã tư Phố Cát, chiều dài 2.722m, chiều rộng 22,0m.

10. Đường Trần Bảo: Từ đường Võ Chí Công đến đường Nguyễn Chí Thanh, chiều dài 2.140m, chiều rộng 6,5m.

11. Đường Nguyễn Chí Thanh: Từ tiếp giáp xã Thành Tân, huyện Thạch Thành đến đường Võ Văn Kiệt, chiều dài 3.223m, chiều rộng 6,0m.

12. Đường Tô Vĩnh Diện: Từ phố Ngô Ngọc Vũ đến tiếp giáp xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, chiều dài 1.792m, chiều rộng 5,5m.

13. Đường Nguyễn Hoàng: Từ ngã tư Phố Cát đến hết địa phận thị trấn Vân Du, chiều dài 2.735m, chiều rộng 22,0m.

14. Đường Tôn Viết Nghiệm: Từ đường Tô Vĩnh Diện đến đường Võ Quyết, chiều dài 1.000m, chiều rộng 22,0m.

15. Đường Trần Tiến Quân: Từ đường Nguyễn Hoàng đến tiếp giáp xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, chiều dài 1.254m, chiều rộng 5,5m.

16. Đường Võ Quyết: Từ đường Trịnh Huy Quang đến tiếp giáp xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, chiều dài 1.974m, chiều rộng 6,0m.

17. Đường Trịnh Huy Quang: Từ đường Võ Văn Kiệt đến cuối địa phận Khu phố Vân Du, chiều dài 2.932m, chiều rộng 7,5m.

18. Đường Hoàng Văn Môn: Từ đường Võ Văn Kiệt đến tiếp giáp xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành, chiều dài 1.724m, chiều rộng 5,5m.

1.2. Đề xuất đặt tên 07 phố:

1. Phố Lê Duy Mật: Từ đường Tố Hữu đến đường Võ Chí Công, chiều dài 520m, chiều rộng 5,5m.

2. Phố Lưu Xuân Sinh: Từ đường Điện Biên Phủ đến phố Trần Mai Ninh, chiều dài 800m, chiều rộng 5,5m.

3. Phố Trần Mai Ninh: Từ Thiền viện Tịnh Lạc đến đường Nguyễn Hoàng, chiều dài 797m, chiều rộng 7,5m.

4. Phố Ngô Ngọc Vũ: Từ phố Trần Mai Ninh đến đường Nguyễn Hoàng, chiều dài 700m, chiều rộng 7,5m.

5. Phố Đỗ Văn Tước: Từ Khu phố 3 đến đường Nguyễn Hoàng, chiều dài 345m, chiều rộng 7,5m.

6. Phố Đào Duy Anh: Từ đường Tôn Viết Nghiệm, Khu phố 1 đến đường Tôn Viết Nghiệm, chiều dài 693m, chiều rộng 7,5m.

7. Phố Hoàng Thị Minh Ba: Từ đường Trịnh Huy Quang đến tiếp giáp xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành, chiều dài 884m, chiều rộng 5,5m.

Để đảm bảo quy trình, thủ tục đặt tên đường, phố theo quy định tại Nghị định 91/NĐ/2005/NĐ-CP ngày 11-7-2005 của Chính phủ; Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 15-5-2018 của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin ý kiến Nhân dân về phương án đề xuất đặt tên đường nêu trên.

TS

Các tin liên quan

Tìm kiếm
Quảng cáo
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 18
 Hôm nay: 518
 Tổng số truy cập: 1864776
  • ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH THẠCH THÀNH
  • Giấy phép xuất bản số 01/GP-STTTT ngày 12 tháng 02 năm 2018
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Khánh Trình - Trưởng Đài TTTH Thạch Thành; Điện thoại: 02373.877.047 - 0915.673.266
  • Phụ trách đường truyền: Chu Thị Hà - Lưu Lâm Bằng: 0945.446.853
  • Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa - Email: daittth.thachthanh@gmail.com
  • Ghi rõ nguồn "thachthanhtv.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa