Đảng bộ huyện Thạch Thành: Giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật của Đảng

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp của Đảng bộ huyện Thạch Thành đã chú trọng thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động, tập trung kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, dư luận xã hội quan tâm. Thông qua đó đã góp phần giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ.

UBKT Huyện ủy Thạch Thành kết hợp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho UBKT cấp cơ sở tại hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát. 

Theo Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Thạch Thành Phạm Huy Hùng, năm 2023, bám sát chương trình kế hoạch, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp thuộc Đảng bộ huyện đã chủ động triển khai toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định. Cấp ủy các cấp đã thực hiện kiểm tra 147 tổ chức đảng và 463 đảng viên; giám sát chuyên đề 75 tổ chức đảng và 289 đảng viên. UBKT Huyện ủy và UBKT cấp cơ sở đã kiểm tra 2 tổ chức đảng, 49 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tiếp nhận, xử lý 3 đơn tố cáo đối với 5 đảng viên; quyết định kỷ luật 48 đảng viên vi phạm... Thông qua đó đã kịp thời ngăn chặn những hành vi có thể dẫn tới vi phạm, chấn chỉnh hạn chế khuyết điểm và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Để hoàn thành nội dung, chương trình kế hoạch phù hợp với thực tiễn địa phương, năm 2023 và quý I/2024, UBKT Huyện ủy Thạch Thành đã tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Trong đó, thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, giúp UBKT cấp dưới giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đảng ủy cơ sở thực hiện quy trình kiện toàn, bổ sung nhân sự đối với những đơn vị có sự thay đổi các chức danh chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên UBKT do luân chuyển cán bộ và thuyên chuyển công tác. Phân công cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do cấp trên tổ chức; thường xuyên cập nhật, nghiên cứu các văn bản mới, nắm vững các bước quy trình quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Để công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đồng bộ, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ, UBKT Huyện ủy Thạch Thành đã chú trọng công tác hướng dẫn nghiệp vụ cho UBKT cấp cơ sở, thông qua các hội nghị triển khai văn bản, quy định mới của Đảng, hoặc các hội nghị tập huấn nghiệp vụ. Đồng thời, hướng dẫn xây dựng, thẩm định chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy, UBKT cấp cơ sở. Cũng trong năm 2023, UBKT Huyện ủy Thạch Thành đã tổ chức kiểm tra 40 tổ chức đảng cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, như quy trình, thủ tục kiểm tra chưa đầy đủ; việc lưu trữ hồ sơ ở một số đơn vị chưa đảm bảo... Thông qua đó đã góp phần từng bước nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở.

Bên cạnh đó, UBKT đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng và thực hiện kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm của tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII. Phối hợp thẩm định kết quả đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên; đánh giá phân loại tập thể, cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý... Đồng thời, chủ động nắm tình hình cơ sở, đặc biệt là những nơi có đơn, thư khiếu nại, tố cáo, tình hình phức tạp, nổi cộm, nắm tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên. Từ đó có hình thức kịp thời giải quyết, hoặc tham mưu giải quyết những phát sinh trong thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tại cơ sở... Riêng năm 2023, UBKT các cấp của Đảng bộ huyện Thạch Thành đã tiến hành kiểm tra 2 tổ chức đảng và 49 đảng viên. Với tinh thần nghiêm túc, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, qua kiểm tra đã kết luận cả 2 tổ chức đảng, 49 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Thạch Thành cho biết thêm, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, ngoài tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để mọi cán bộ, đảng viên nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, UBKT Huyện ủy tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm không ngừng nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Thông qua đó làm cơ sở nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra...

baothanhhoa.vn

TÌM KIẾM

BANNER LIÊN KẾT

Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 8

    Hôm nay: 217

    Đã truy cập: 1922879