Thạch Thành tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp cơ sở

Thực hiện Kế hoạch số 642/KH-MTTQ-BTT, ngày 28/7/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Chỉ thị số 23-CT/HU, ngày 29/7/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Thạch Thành ban hành Kế hoạch số 64/KH-MTTQ-BTT, ngày 25/8/2023 về tổ chức đại hội MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội MTTQ huyện Thạch Thành lần thứ XV; các công văn về việc chọn đơn vị chỉ đạo đại hội điểm, việc phối hợp chỉ đạo xây dựng đề án nhân sự, việc xếp lịch duyệt công tác đại hội và tổ chức đại hội MTTQ cấp cơ sở; đồng thời, xây dựng đề cương báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và các biểu mẫu phục vụ cho đại hội, đảm bảo thống nhất, đồng bộ trong toàn huyện.

Lãnh đạo huyện Thạch Thành chúc mừng Đại hội MTTQ thị trấn Kim Tân.

Để đại hội MTTQ cấp cơ sở thành công, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, thành lập các tiểu ban giúp việc đại hội; chuẩn bị kịch bản, các văn kiện đại hội, các biểu mẫu phục vụ cho đại hội, đặc biệt là làm tốt công tác nhân sự ủy ban, ban thường trực khóa mới đảm bảo các nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ MTTQ. Chú trọng công tác tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

MTTQ huyện lựa chọn MTTQ thị trấn Vân Du tổ chức đại hội điểm trong tháng 1/2024. Ngay sau đại hội điểm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tiến hành tổ chức đánh giá và rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức đại hội, công tác hậu cần, công tác tuyên truyền, nhân sự để tổ chức đại hội tốt hơn. Từ đại hội điểm MTTQ thị trấn Vân Du, đến ngày 29/2, 100% xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức thành công đại hội MTTQ cấp cơ sở. Đây cũng là đơn vị thứ 3 (sau 2 đơn vị được lựa chọn tổ chức đại hội điểm MTTQ cấp huyện) hoàn thành đại hội MTTQ cấp cơ sở sớm so với kế hoạch đề ra.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuân, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thạch Thành đánh giá, công tác tổ chức đại hội đã được MTTQ các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định của Điều lệ và hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Chương trình đại hội được chuẩn bị chu đáo, tạo được ấn tượng và không khí sôi nổi. Nội dung báo cáo chính trị trình đại hội đã được các đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng, đánh giá khách quan, toàn diện về những kết quả đã đạt được, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đưa ra chương trình hành động nhiệm kỳ mới sát thực tiễn, bám sát tinh thần nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương.

Nhân sự được giới thiệu hiệp thương là người tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, tầng lớp trong xã hội, có uy tín, năng lực, trách nhiệm cao, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo đó, số lượng ủy viên ủy ban MTTQ cấp xã được hiệp thương tại đại hội từ 31 - 45 người; ban thường trực 3 người gồm: chủ tịch, phó chủ tịch và ủy viên thường trực, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện và cơ cấu thành phần, tính đại diện theo quy định. Chỉ có 3/25 xã, thị trấn thay đổi về nguồn nhân sự chủ tịch; 5/25 xã, thị trấn thay đổi về nguồn nhân sự phó chủ tịch. Các địa phương đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước trong và sau đại hội, bằng nhiều hình thức như: băng zôn, khẩu hiệu, nhóm zalo, facebook, phóng sự. Bên cạnh đó, MTTQ các đơn vị tổ chức đại hội đã tổ chức trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản vật tiêu biểu của địa phương thu hút sự tham gia của Nhân dân trên địa bàn...

Để Đại hội MTTQ huyện Thạch Thành lần thứ XV nhiệm kỳ 2024-2029, dự kiến tổ chức trong tháng 5/2024 thành công tốt đẹp, cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng Đại hội MTTQ các cấp, MTTQ huyện sẽ tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, nhất là tuyên truyền trực quan trước, trong và sau đại hội. Đồng thời, tập trung xây dựng hệ thống văn kiện, nhất là báo cáo chính trị đảm bảo chất lượng, đánh giá đúng kết quả đạt được nhiệm kỳ qua, chỉ ra hạn chế, những bài học kinh nghiệm, xây dựng chương trình hành động để thực hiện tốt nhiệm kỳ tới.

Baothanhhoa.vn

TÌM KIẾM

BANNER LIÊN KẾT

Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 6

    Hôm nay: 2

    Đã truy cập: 1922883